cho lần đầu bạn đến với CuongDC Community

Kéo bài viết Nhấn phím mũi tên Nút xem tất cả
"img" + data:o

ABC phonics song | sounds of the letters - American version - bài hát phiên âm chữ cái ABC giọng Mỹ

ABC phonics song | sounds of the letters - American version - bài hát phiên âm chữ cái ABC giọng Mỹ

dạy phiên âm chữ cái theo giọng Mỹ, họ làm thành bài hát dễ thương, vừa dạy phát âm đúng, vừa dạy sign language sử dụng bởi những người câm điếc.

STAY HUNGRY - STAY FOOLISH

Technology

Lifestyle

Sports

Gallery

Random Posts

Business

Popular Posts

About US

Entertainment

Post Featured