cho lần đầu bạn đến với CuongDC Community

Kéo bài viết Nhấn phím mũi tên Nút xem tất cả
"img" + data:o

You raise me up (with lyrics)

You raise me up (with lyrics)


When I am down and, oh my soul, so weary;

When troubles come and my heart burdened be;

Then, I am still and wait here in the silence,

Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;

You raise me up, to walk on stormy seas;

I am strong, when I am on your shoulders;

You raise me up... To more than I can be.
[Instrumental break]
You raise me up, so I can stand on mountains;

You raise me up, to walk on stormy seas;

I am strong, when I am on your shoulders;

You raise me up... To more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains;

You raise me up, to walk on stormy seas;

I am strong, when I am on your shoulders;

You raise me up... To more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains;

You raise me up, to walk on stormy seas;

I am strong, when I am on your shoulders;

You raise me up... To more than I can be.
You raise me up... To more than I can be.
Lời Việt
Khi anh nản lòng, và tâm hồn anh thật rã rời

Khi khó khăn đến và con tim nặng trĩu

Khi đó, anh bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng

Cho tới khi em đến và ngồi một lát với anh
Em nâng đỡ anh, vì vậy anh có thể đứng trên những đỉnh núi

Em nâng đỡ anh, để anh có thể đi trên biển, giữa trời giông bão

Anh mạnh mẽ khi anh được dựa vào đôi bờ vai em

Em nâng đỡ anh, làm cho anh mạnh mẽ hơn cả chính anh

[x3]

STAY HUNGRY - STAY FOOLISH

Technology

Lifestyle

Sports

Gallery

Random Posts

Business

Popular Posts

About US

Entertainment

Post Featured