cho lần đầu bạn đến với CuongDC Community

Kéo bài viết Nhấn phím mũi tên Nút xem tất cả
"img" + data:o

'CÓ" : Lỗi phổ biến mà dân học tiếng Anh "thích" mắc phải

'CÓ" : Lỗi phổ biến mà dân học tiếng Anh "thích" mắc phải

by English with a Native Speaker 


Có 2 cấu trúc hoàn toàn khác nhau trong tiếng Anh, nhưng dân học ngoại ngữ nhà mình rất hay sử dụng như thể chúng là một vậy (mặc dù các bạn ấy biết rất rõ sự khác nhau giữa chúng)


- Thứ nhất là “There + to be + something somewhere”--- Có thứ gì đó ở đâu đó.
VD: “There is a book on the table”- Có một quyển sách trên bàn, và “There are some students in the schoolyard” – Có vài học sinh trên sân trường.

- Thứ hai là “ Somebody + to have + something” – Ai đó có cái gì đó.
VD: “They have two big houses – Họ có hai ngôi nhà lớn, và “She has long legs and blond hair” – Cô ấy có một đôi chân dài và một mái tóc vàng.


Nghe thì có vẻ rất dễ phân biệt, và chẳng có gì đáng nhầm lẫn cả, nhưng 99% các bạn học tiếng Anh nhầm lẫn các cấu trúc này, kể cả các bạn advance.

VD: thay vì nói “There are some students in the schoolyard” các bạn sẽ nói “ have some students in the schoolyard”. Thứ nhất, đây không phải là một câu, vì hoàn toàn không có chủ ngữ. Thứ hai, ý của người nói là “có sự hiện diện của một học sinh trên sân trường”, chứ không phải là “cái sân trường sở hữu một số học sinh”

Mặc dù các bạn có thể đã thông thạo 2 cấu trúc này rồi, nhưng note này sẽ giúp các bạn sử dụng chúng thành thạo và có chủ ý hơn, để tránh những lỗi hết sức cơ bản.

Mẹo nhỏ để nhớ 2 cấu trúc này là: “hoàn toàn quên từ “có” trong 2 cấu trúc này đi”, thay đổi cách suy nghĩ về chúng. Khi:
- Nói về SỰ TỒN TẠI và SỰ HIỆN DIỆN thì sử dụng “There +to be”
- SỰ SỞ HỮU thì dùng “Somebody + to have”

 hi vọng sau khi đọc note này sẽ có ít bạn mắc lỗi này hơn.

STAY HUNGRY - STAY FOOLISH

Technology

Lifestyle

Sports

Gallery

Random Posts

Business

Popular Posts

About US

Entertainment

Post Featured